Välkommen till Storsjö snickeri

Byggentreprenör och finsnickeri i Ljungdalsfjällen, utför det mesta inom ny- och tillbyggnad, renovering, byte av tak, fönster, dörrar och kök.
Specialtillverkar fönster, dörrar, kök, trappor, möbler mm

Kontakta Tage Åslund tel 070 5947550

Tage och hans fru Eva driver även Storsjö camping och ställplats